KMA/TGD2
Materiály pro studenty

Otázky ke zkoušce KMA/TGD2

Pracovní texty přednášek (89 stran)

  • (PDF   818 kB)
  • (zip PDF   764 kB)
  • Dodatkové materiály a příklady
  • Ke kapitole 1 (příklady na optimální tok)
  • Ke kapitole 2 (příklad cyklení simplexového algoritmu mimo optimum)
  • Ke kapitole 5 (Kuhn-Munkresův algoritmus)
  • Příklady k procvičování

    Výukové programy (aplety), ilustrující některé grafové algoritmy, jsou k disposici zde.